Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Poniedziałek 22 Lipca 2019

Projekt ECO-TALENT 2013 do 1 Września

2013-07-25: Projekt ECO-TALENT 2013 ma na celu promowanie eko-przedsiębiorczości poprzez stworzenie Inkubatora Eko-innowacyjnych Rozwiązań.

Projekt jest skierowany głównie do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wyższych uczelni w Polsce, natomiast zapraszamy także do prezentowania swoich pomysłów biznesowych inne młode i kreatywne osoby, których celem jest rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej służącej ochronie środowiska.
Projekt realizowany będzie w dwóch etapach.

Celem pierwszego etapu jest wyłonienie najlepszych, najciekawszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów spośród zgłoszonych na stronie internetowej www.eco-talent.pl.

Najlepsze pomysły (mini Biznes Plany) zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu. W drugim etapie nastąpi wybór najlepszego i najbardziej innowacyjnego pomysłu na podstawie osobistej prezentacji finalnego Biznes Planu przed Radą Projektu.

W obu etapach kluczową rolę odegra Rada Projektu – stanowiąca organ powołany do profesjonalnej, kompleksowej i merytorycznej oceny prezentowanych w trakcie realizacji Projektu pomysłów.

Rada składać się będzie ze znanych postaci świata Biznesu oraz nauki, których zadaniem będzie merytoryczna ocena i wybór najlepszego (najlepszych) pomysłów biznesowych, zgodnie z Regulaminem Projektu ( www.eco-talent.pl ) w obu etapach Projektu.

Jednostką zarządzającą Projektem Eco-Talent 2013 będzie spółka Amber Eco Sp. z o.o., która jednocześnie umożliwi Uczestnikowi realizację własnego przedsięwzięcia poprzez wsparcie finansowe oraz zarządzanie i doradztwo biznesowe. Krótko mówiąc – najlepszy pomysłodawca otrzyma:

SZANSĘ NA BIZNES, uwzględniającą pomoc finansową do 100 000 PLN dla wybranego projektu.

Dokładne zasady zostały określone w Regulaminie Projektu Eco-Talent 2013.