Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

PRAKTYKI W BIURZE RACHUNKOWYM

Biuro Rachunkowe w Krakowie przyjmie na praktyki płatne / um. zlecenie na stanowisko Pomoc Księgowej więcej ...

Dziś jest Niedziela 23 Marca 5502

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:

2017-07-10: WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:
OPIEKUN SPECJALIZACJI NA KIERUNKU MISTRZ I UCZEŃ
POSZUKUJEMY OPIEKUNÓW NA SPECJALIZACJE:
„PROJEKTOWANIE GIER – ODKRYWAMY JAKĄ MOC MA POMYSŁ?”
ORAZ
„PROGRAMOWANIE W JAVASCRIPT - JAK STWORZYĆ WŁASNY SYSTEM SZYFROWANIA WIADOMOŚCI?”

DLA KOGO:
-studenci,
- licealiści,
-osoby pracujące.
ZADANIA OPIEKUNA SPECJALIZACJI:
- uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym na początku semestru,
-obecność na zajęciach Uniwersytetu Dzieci - 8 razy w soboty (5 zajęć w ramach wybranej specjalizacji, w tym pokaz podsumowujący; 2 wykłady na kierunku Mistrz i Uczeń, warsztaty kompetencyjne w semestrze),
-ewaluacja zajęć, wprowadzanie ocen i listy obecności dzieci do systemu,
- aktywny udział w pracy grupowej ze studentami Uniwersytetu Dzieci podczas zajęć,
- robienie zdjęć podczas zajęć i przesyłanie ich koordynatorowi,
- pomoc w integracji grupy na pierwszych zajęciach,
- odbiór i dostarczanie materiałów do zajęć (na zajęcia, a następnie do biura Fundacji), pomoc w zakupie potrzebnych na zajęcia materiałów.
- pomoc prowadzącemu w przygotowaniu pokazu na zakończenie seminarium.
CZEGO OCZEKUJEMY:
-inicjatywy i reagowania w bieżących sytuacjach,
-kreatywności i aktywności,
-odpowiedzialności.
KORZYŚCI:
- zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,
- poznawanie Metody Pytań i Doświadczeń poprzez pracę projektową,
- szkolenia: metoda projektowa, integrowanie grupy,
-udział w procesie popularyzacji nauki wśród dzieci,
-spotkania z naukowcami i ciekawymi osobami, zajęcia w miejscach na co dzień niedostępnych,
- zdobycie wiedzy z zakresu ewaluacji zajęć,
- rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, asertywności,
- zdobycie umiejętności zarządzania czasem,
- zdobycie doświadczenia w pracach administracyjnych,
-zaświadczenia, referencje, zaświadczenie z rekomendacją prowadzącego oraz koordynatora kierunku,
- poznanie głębiej nowej dziedziny nauki, udział w fascynujących zajęciach z naukowcami.
ORGANIZATOR:
Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

Chcesz do nas dołączyć? Wyślij e-mail na adres: wolontariat_krakow@ud.edu.pl, w tytule wiadomości wpisz: „Projektowanie gier – Mistrz i Uczeń” lub „Programowanie w JavaScript – Mistrz i Uczeń” – w zależności, która specjalizacja Cię bardziej interesuje.