Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Poniedziałek 22 Lipca 2019

WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI: OPIEKUN SPECJALIZACJI

2017-07-11: WOLONTARIAT W FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI:
OPIEKUN SPECJALIZACJI NA KIERUNKU NAUKA DO KWADRATU
POSZUKUJEMY OPIEKUNÓW NA SPECJALIZACJĘ:
„GRY KOMPUTEROWE, CZYLI JAK POMÓC PRZEZ ROZRYWKĘ?”

DLA KOGO:
- studenci,ZADANIA OPIEKUNA SPECJALIZACJI:
- uczestnictwo w spotkaniu organizacyjnym na początku semestru,
- obecność na zajęciach Uniwersytetu Dzieci w ustalonej ilości spotkań w ramach
- licealiści,
-osoby pracujące.
specjalizacji, na wykładzie wprowadzającym oraz pokazie podsumowującym, a także na warsztatach kompetencyjnych dla studentów na kierunku Nauka do Kwadratu (w soboty),
- ewaluacja zajęć, wprowadzanie ocen i listy obecności dzieci do systemu,
- aktywny udział w pracy grupowej ze studentami Uniwersytetu Dzieci podczas zajęć,
-robienie zdjęć podczas zajęć i przesyłanie ich koordynatorowi,
- pomoc w integracji grupy na pierwszych zajęciach,
-odbiór i dostarczanie materiałów do zajęć (na zajęcia, a następnie do biura Fundacji), pomoc w zakupie potrzebnych na zajęcia materiałów.
- pomoc prowadzącemu w przygotowaniu pokazu na zakończenie seminarium.
CZEGO OCZEKUJEMY:
- inicjatywy i reagowania w bieżących sytuacjach,
- kreatywności i aktywności,
- odpowiedzialności.
KORZYŚCI:
- zdobycie doświadczenia na gruncie edukacji nieformalnej,
- poznawanie Metody Pytań i Doświadczeń poprzez pracę projektową,
-szkolenia: metoda projektowa, integrowanie grupy,
- udział w procesie popularyzacji nauki wśród dzieci,
-spotkania z naukowcami i ciekawymi osobami, zajęcia w miejscach na co dzień niedostępnych,
-zdobycie wiedzy z zakresu ewaluacji zajęć,
-rozwinięcie kompetencji społecznych: komunikacji, współpracy i rozwiązywania problemów, asertywności,
-zdobycie umiejętności zarządzania czasem,
- zdobycie doświadczenia w pracach administracyjnych,
-zaświadczenia, referencje, zaświadczenie z rekomendacją prowadzącego oraz koordynatora kierunku,
-poznanie głębiej nowej dziedziny nauki, udział w fascynujących zajęciach z naukowcami.

ORGANIZATOR:
Fundacja Uniwersytet Dzieci - organizacja non profit działająca na rzecz edukacji. Od 2007 r. współpracuje z uczelniami wyższymi i zaprasza dzieci na wykłady i warsztaty, które pomagają im odkryć i zrozumieć świat.

Chcesz do nas dołączyć? Wyślij e-mail na adres:
wolontariat_krakow@ud.edu.pl,
w tytule wiadomości wpisz:
„Gry komputerowe – Nauka do kwadratu”.