Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie: Student, absolwent, specjal

2017-12-15: Student, absolwent, specjalista - zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy"

Co możesz zyskać?
Udział w projekcie to szansa dla niepełnosprawnych studentów i absolwentów na uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego i opracowanie długoterminowego planu rozwoju drogi zawodowej. Efektem końcowym ma być podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Jak wziąć udział w projekcie?

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie osoby, które spełniają następujące kryteria:
01. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
02. są studentami ostatniego roku studiów (I, II stopnia, doktoranckie) lub absolwentami warszawskiej lub krakowskiej uczelni wyższej w której dyplom uzyskali nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu
03. są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub poszukujące pracy
04. są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Jeśli chcesz dołączyć do projektu zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu:
tel. 883 340 209
e- mail: absolwent_krakow@fundacjasustinae.org.

Informacja o projekcie wraz z regulaminem i formularzem rekrutacyjnym znajduje się na stronie Fundacji: www.fundacjasustinae.org

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook