Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

„Mediacja i jej korzyści z różnych perspektyw”

2018-12-05: Drodzy absolwenci WSZiB!

Małopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zaprasza absolwentów studiów na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, prawo, itp. lub studiów podyplomowych z zakresu alternatywnych metod rozstrzygania sporów do udziału w panelu dyskusyjnym nt. „Mediacja i jej korzyści z różnych perspektyw”, który odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 roku (czwartek) w siedzibie Klubu Adwokatów
przy ul. Sławkowskiej 1 w Krakowie.
Panel dyskusyjny stanowić ma forum wymiany doświadczeń pomiędzy interesariuszami mediacji w sprawach gospodarczych. Każde z wystąpień wskazanych w programie wydarzenia zakończone będzie otwartą dyskusją.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się pod linkiem:
http://www.iph.krakow.pl/o-izbie/aktualnosci/802-panel-dyskusyjny-mediacja-i-jej-korzysci-z-roznych-perspektyw-13-grudnia.html