Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dobre praktyki we współpracy transgranicznej

Szkolenie 2017-11-07

Seminarium na temat pozyskiwania funduszy na realizację projektów dotyczących współpracy rozwojowej, metod tworzenia projektów z zakresu innowacji społecznych i narzędzi wspierających tworzenie partnerstw.

Rodzaj oferty

niekomercyjna

Program szkolenia

Szkolenie na temat praktycznych możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów dotyczących współpracy rozwojowej. Seminarium będzie zrealizowane w formie interaktywnej dyskusji, w jego trakcie zostaną zademonstrowane elementy design thinking jako przydatnej metody tworzenia i realizacji projektów wspierających innowacje społeczne. Istotne będzie także przedstawienie praktycznych narzędzi wspierających tworzenie partnerstw, przy wykorzystaniu doświadczeń europejskich.

Czas trwania

9.00-12.30

Metody szkolenia

Seminarium

Informacje dodatkowe

Termin: 14.11.2017 r.
Godzina: 9.00-12.30
Miejsce: Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Na szkolenie obowiązują zapisy poprzez formularz dostępny na stronie www.cibie.pl

Kontakt

Aplikuj po przez: aplikacje@wszib.edu.pl
W temacie: 60 /s/2017

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251