Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Czwartek 23 Maja 2019

Młodszy kontroler skarbowy

Praca 2018-05-22

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Młodszy kontroler skarbowy

Rodzaj oferty

Warunki pracy
- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- budynek jest wyposażony w windę oraz toaletę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- na stanowisku występuje oświet lenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna.

Zakres obowiązków

Zakres zadań
• Prowadzenie postępowań podatkowych, w sprawach: określania wysokości zobowiązania podatkowego oraz wysokości odsetek za zwłokę, ustalanie zobowiązań podatkowych, orzekanie w sprawach odpowiedzialności spadkobierców, następców prawnych, podmiotów przekształconych oraz płatników za zobowiązania podatkowe, nadpłaty.
• Wnioskowanie o zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.
• Orzekanie w zakresie kar porządkowych.

Wymagania

Wymagania niezbędne

-wykształcenie: średnie
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia -zawodowego w administracji
• Umiejętność argumentowania - konieczna jest asertywność oraz umiejętność przekonywania. Może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych.
• Znajomość przepisów prawa związanych z wyko nywaniem zadań wymienionych w ogłoszeniu
• Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

• Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
• Umiejętność redagowania pism
• Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)

Kontakt

Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy: https://www.praca.pl/mlodszy-kontroler-skarbowy_1981055.html

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251