Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Środa 21 2019

Referent ds. kontrolingu

Praca 2018-07-06

Referenta ds. kontrolingu

Firma

Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Zakres obowiązków

 realizacja ustalonego procesu planowania i kontroli działalności firmy
 udział w tworzeniu procedur i instrumentów kontrolingowych użytecznych w Spółce
 udział w procesie przygotowania budżetu rocznego, planów krótko- i długoterminowych
 kontrola realizacji powyższych planów, opracowanie sprawozdań z wykonania budżetu, analiza odchyleń
 tworzenie analiz i raportów zarządczych, wg potrzeb zgłaszanych przez kadrę menadżerską,
 terminowe wypełnianie wskazanych deklaracji GUS, NBP i innych wskazanych przez Zarząd MPL
 obsługa systemów informatycznych do budżetowania i kontrolingu

Wymagania

 wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finansowe, rachunkowość)
 mile widziane doświadczenie w dziedzinie analityki finansowej i kontrolingu
 znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej (w tym nowoczesnych koncepcji rachunku kosztów)
 znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 bardzo dobra znajomość obsługi aplikacji biurowych w szczególności programu Microsoft Office Excel
 zdolności analityczne, organizacyjne oraz dynamicznego przyswajania wiedzy
 bardzo dobra organizacja pracy
 chęć ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kwalifikacji
 umiejętność pracy w zespole
 samodzielność
 dokładność

Firma oferuje

Bardzo dobre warunki pracy w dużej, najszybciej rozwijającej się na krajowym rynku usług lotniczych Spółce, umowę o pracę, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do kart sportowych, pracę w dynamicznym zespole oraz możliwość rozwoju zawodowego.

CV wraz z listem motywacyjnym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną.

Kontakt

Wyślij CV na adres email: aplikacje@wszib.edu.pl
W temacie: WSZIB/217/p/2018

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251