Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Poniedziałek 19 2019

Starszy statystyk

Praca 2018-09-13

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: Starszy statystyk

Firma

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Zakres obowiązków

• Zarządza procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi centralnych systemówinformatycznych ZEFIR2, OSOZ2 na poziomie II-ej linii wsparcia w tym świadczy usługi eksperckiego wsparcia w zakresie bieżących potrzeb użytkowników zarządzanych systemów, w tym: udziela pomocy w zakresie wykraczającym poza dostępną bazę wiedzy i ustalone procedury, wymagające podjęcia działań analitycznych, obsługuje zgłoszenia od użytkowników, weryfikuje i rozwiązuje zgłoszenia oraz udziela konsultacji użytkownikom, przekazuje nierozwiązane zgłoszenia do kolejnych l inii wsparcia, w tym informuje użytkowników o stanie realizacji zgłoszenia, identyfikuje złożone problemy wymagające rozwiązań, we współpracy z komórkami wewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi oraz wykonawcami zewnętrznymi, monitoruje postęp prac nad zgłoszeniami w celu zapewnienia optymalnego wsparcia użytkownikom systemu oraz ujednolicenia stosowanych procedur.
• Administruje merytorycznie systemami ZEFIR 2 i OSOZ 2 w celu zapewnienia ciągłości działania systemów ZEFIR 2 i OSOZ2.
• Przygotowuje scenariusze testowe oraz przeprowadza testy produktów w szczególności wykonuje testy jednostkowe i integracyjne zarządzanych systemów ZEFIR2, OSOZ2 w celu umożliwienia prowadzenia testów nowych funkcjonalności oraz zidentyfikowania potencjalnych błędów wdrażanego oprogramowania.
• Monitoruje zmiany w przepisach prawnych i wytycznych UE mających wpływ na obsługę procesów biznesowych w zarządzanych systemach ZEFIR2, OSOZ2 w celu aktua lizacji prawnej systemu.
• Przygotowuje dane, procedury, wytyczne, opracowania i analizy dla potrzeb i na zlecenie Kierownictwa IAS, KAS, Ministerstwa Finansów oraz innych instytucji upoważnionych, na podstawie danych zawartych w centralnych systemach informatycznych ZEFIR2, OSOZ2 w celu zapewnienia bieżącej współpracy pomiędzy komórkami/ jednostkami organizacyjnymi i instytucjami.

Wymagania

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub do 1 roku w danym obszarze.
• Umiejętność argumentowania (asertywność).
• Umiejętność przekonywania (może być wymagana umiejętność konsultacji kwestii drażliwych).
• Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.
• Umiejętność interpretacji przepisów prawnych.
• Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edyt ory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).
• Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.
• Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
• Umiejętność redagowania pism.
• Znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionych w opisie.
• Znajomość zagadnień podatkowych i celnych.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
• Doświadczenie w pracy w zespołach projektowych.
• Umiejętność szybkiego uczenia się.
• Znajomość metodyki zarządzania projektem (np. PRINCE 2).
• Znajomość zasad księgowości i rachunkowości.

Kontakt

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl.
Link do ogłoszenia:
https://www.praca.pl/starszy-statystyk_2074284.html

Oferta ważna do

2018-09-21

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251