Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Środa 21 2019

Młodszy księgowy

Praca 2018-10-16

Praca na pełny etat.

Firma

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Rodzaj oferty

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda i toaleta przyst osowana dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym do

Zakres obowiązków

• Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł.
• Ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych.
• Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.

Wymagania

Wymagania niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• Grzeczność i uprzejmość
• Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
• Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treō ci tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
• Umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji).

Firma oferuje


- w budynku znajduje się winda i toaleta przyst osowana dla osób niepełnosprawnych,
- przed budynkiem znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.

Kontakt

Aplikuj po przez:
https://www.praca.pl/ksiegowy_2129752.html

Oferta ważna do

2018-10-29

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251