Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Piątek 23 2019

Księgowy

Praca 2018-10-17

Praca administracyjno- biurowa.

Firma

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Rodzaj oferty

- praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji,
- praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu
pracy, wymagająca koncentracji, dokładności,
- obsługa innych urządzeń biurowych,
- na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne - okna,
- w budynku znajduje się winda oraz toaleta przystosow ana dla osób niepełnosprawnych.

Zakres obowiązków

• Prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i ceł.
• Dokonywanie rozliczeń z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości oraz zwrotów podatków i ceł oraz wydawanie postanowień w tym zakresie.
• Ewidencjonowanie dokumentów źródłowych w systemach informatycznych.
• Prowadzenie wymaganych ewidencji i rejestrów.

Wymagania


Wymagania niezbędne
wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
• Znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem zadań na oferowanym stanowisku pracy
• Konieczny jest otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
• Niepełnienie służby zawodowej ani niewykonywanie pracy w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2186 ) ani niewspółpracowanie ze wskazanymi organami bezpieczeństwa państwa
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe
• umiejętność obsługi aplikacji biurowych (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do prezentacji)

Kontakt

Aplikuj po przez:
https://www.praca.pl/ksiegowy_2130603.html

Oferta ważna do

2018-10-27

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251