Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

referent ds. kontroli celno- skarbowej i postępowania podatkowego

Praca 2018-12-05

Praca administracyjno- biurowa.

Firma

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

Rodzaj oferty

Umowa o pracę.
Pełny etat

Zakres obowiązków

-prowadzenie kontroli celno- skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, w celu ochrony interesów Skarbu Państwa.
-prowadzenie postępowania podatkowego w pierwszej instancji w sprawach objetych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości.
-współpraca przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki i sprawnej realizacji zadań.

Wymagania

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionych w opisie
-grzeczność i uprzejmość
-posiadanie obywatelstwa polskiego
-korzystanie z pełni praw publicznych
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Firma oferuje

Umowę o pracę.

Kontakt

Prosimy o przesłanie CV na adres:
aplikacje@wszib.edu.pl
z tematem: nr ref: WSZiB/344/p/2018

Oferta ważna do

2018-12-14

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251