Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Środa 21 2019

Główny księgowy

Praca 2019-01-09

Praca w siedzibie urzędu polegająca na prowadzeniu księgowości jednostki. Praca przy komputerze około 4 godzin dziennie, polegająca głównie na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu z ZUS, prowadzenie spraw kadrowych, dokonywaniu przelewów firmowych, akceptowaniu kwot do wypłat oraz czynności w

Firma

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie

Rodzaj oferty

Umowa o pracę.

Zakres obowiązków

• Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów (np. polska ustawa o rachunkowości).
• Odpowiedzialność za opracowanie planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami kontrolingu oraz prawem podatkowym.
• Odpowiedzialność za rozliczanie inwentaryzacji aktywów Inspektoratu, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych.
• Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Inspektoratu, banków oraz instytucji zewnętrznych.
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych.
• Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (np. US, ZUS, GUS).
• Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych.
• Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości.

Wymagania

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w księgowości
• Znajomość zasad księgowości w zakresie jednostek budżetowych.
• Umiejętność interpretacji i zastosowania w praktyce przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy.
• Umiejętność obsługi komputera.
• Komunikatywność.
• Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
• Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej.
• Doświadczenie zawodowe w obszarze sprawozdawczości budżetowej, rachunkowości budżetowej.
• Doświadczenie zawodowe w zakresie płac i kadr.
• Znajomość zagadnień z zakresu zarządzania jednostką budżetową.
• Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odporność na stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych , rzetelność oraz terminowość.

Kontakt

Aplikuj po przez:
https://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_2252394.html

Oferta ważna do

2018-01-25

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251