Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:Inspektor ds. realizacji projektu

Praca 2019-02-28

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. realizacji projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w wymiarze 1,0 etatu (1 etat )

Firma

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Rodzaj oferty

umowa o pracę

Zakres obowiązków

Szczegółowy opis zadań został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Wymagania

-spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
-wykształcenie: wyższe;
-doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata
-doświadczenie zawodowe rodzaj: Udokumentowane doświadczenie w realizacji przedsięwzięć lub projektów związanych z:
a)opracowywaniem oraz realizacją rozwoju zawodowego pracowników lub
b)wdrażaniem lub realizacją projektów szkoleniowych dofinansowanych ze środków europejskich lub
c)pracy w jednostkach organizacyjnych

Firma oferuje

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
-możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
-możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Kontakt

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 14 marca 2019 roku.

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251