Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

stanowisko referenta w Wydziale Pracowniczych Programów Emerytalnych

Praca 2019-03-11

Główne obowiązki:
 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wniosków składanych na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych,

Firma

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie

Rodzaj oferty

Warszawa/umowa na czas określony
w Departamencie Licencji Ubezpieczeniowych

Zakres obowiązków

Główne obowiązki:
 prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wniosków składanych na podstawie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, w szczególności o wpis programu do rejestru, wpis zmian programu do rejestru, wykreślenie programu, zawiadomienia o zmianie danych pracodawcy prowadzącego program,
 przygotowywanie pism w toku prowadzonego postępowania adm. (projekty wezwań, postanowień i decyzji administracyjnych),
 realizacja zadań związanych z obsługą baz danych

Wymagania

Wymagania konieczne:
 wykształcenie administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
 znajomość prawa adm., w tym przepisów Kodeksu postępowania adm.;
 znajomość przepisów Kodeksu spółek handlowych;
 znajomość przepisów ustawy o pracowniczych programach emerytalnych i Kodeksu cywilnego;
 samodzielność, odpowiedzialność, obowiązkowość;
 komunikatywność;
 dobra użytkowa znajomość MS Office.
Wymag. pożądane:
 umiejętność logicznego wnioskowania, szybkiego anali

Firma oferuje

Oferujemy:
 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.


Informacje dodatkowe

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Kontakt

Prosimy o przesłanie CV z listem motywacyjnym na adres:
aplikacje@wszib.edu.pl
z tematem: nr ref:
WSZiB/29/p/2019

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251