Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Piątek 23 2019

PRACOWNIK ADMINISTRACJI I OFERTOWANIA

Praca 2019-04-09

Oferta dotyczy pełnienia roli asystenta Działu Obsługi Biura i przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Firma

Firma EKKOM Sp. z o.o. opracowuje kompleksowo dokumentacje projektowe infrastruktury komunikacyjnej w zakresie infrastruktury drogowej, obiektów inżynierskich, inżynierii ruchu, uzbrojenia inżynierskiego, gospodarki ściekowej. Wykonuje również opracowania i analizy środowiskowe. Przeprowadza pomiary hałasu i natężenia ruchu dzięki posiadanemu akredytowanemu laboratorium, a także analizy zanieczyszczenia powietrza i wód.

Rodzaj oferty

Umowa o pracę

Zakres obowiązków

− Kompleksowa obsługa w zakresie prac biurowych
− Chęć podnoszenia kwalifikacja w zakresie ofertowania i zamówień publicznych
− Obsługa korespondencji biura

Wymagania

− Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej
− Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem
− Chęć szybkiego uczenia się
− Umiejętność pracy pod presją czasu
− Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych
− Znajomość języka angielskiego oraz prawo jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem
− Umiejętność pracy zespołowej

Firma oferuje

− Długoterminową współpracę i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
− Możliwość podnoszenia kwalifikacji i perspektywę rozwoju zawodowego

Informacje dodatkowe

Do aplikacji prosimy również dołączyć oświadczenie:

Zgadzam się na przetwarzanie przez EKKOM Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim CV lub w innych dokumentach dołączonych do CV (moje zgłoszenie rekrutacyjne), dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet

Kontakt

Aplikuj przez:
http://www.ek-kom.pl/

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251