Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

stanowisko specjalisty w Wydziale Obowiązków Informacyjnych

Praca 2019-04-16

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty w Wydziale Obowiązków Informacyjnych
w Departamencie Spółek Publicznych
(Warszawa / pełny etat / umowa w celu zastępstwa)

Firma

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj oferty

Warszawa / pełny etat / umowa w celu zastępstwa

Zakres obowiązków

Główne obowiązki:
 nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych,
 analiza informacji poufnych, raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów pod kątem ich zgodności z przepisami prawa,
 nadzór nad komitetami audytu,
 analiza zgodności umów zawieranych przez emitentów papierów wartościowych z biegłymi rewidentami z wymogami ustawy o biegłych rewidentach.
 znajomość międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości.

Wymagania

 Wymagania konieczne:
 wykształcenie wyższe magisterskie – ekonomiczne, matematyczne lub prawnicze,
 dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
 dobra znajomość języka angielskiego,
 znajomość zagadnień finansowych,
 zdolność analizy informacji i syntezy wniosków,
 umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 dobra użytkowa znajomość pakietu Ms Office,

Firma oferuje

Oferujemy:
 umowę o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika,
 pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Informacje dodatkowe

CV z listem motywacyjnym.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Kontakt

Prosimy o przesłanie CV na adres:
aplikacje@wszib.edu.pl
z tematem: nr ref: WSZiB/45/p/2019

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251