Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Dziś jest Poniedziałek 19 2019

Referent ds. rozliczeń finansowych

Praca 2019-04-26

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie poszukuje referenta ds. rozliczeń finansowych w celu zapewnienie prawidłowości rozliczeń finansowych projektu „Małopolska Niania 2.0”

Firma

ROPS w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

Rodzaj oferty

umowa o pracę

Zakres obowiązków

Szczegółowe zakres obowiązków został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

Wymagania

Wymagania niezbędne:
- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
- wykształcenie: co najmniej średnie;
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Firma oferuje

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
-możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
-możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
-dofinansowanie karty na obiekty sportowe w ramach programu FitProfit

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 6 maja 2019 roku.

Dokumenty wymagane oraz dokumenty do pobrania zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie (https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html).

Kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,
ul. Piastowska 32,
30-070 Kraków

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251