Biuro Karier - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Referent ds. asystencko-organizacyjnych

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec... więcej ...

Praktykant, stażysta – stanowisko administracyjno-biurowe

Praktyka 2019-05-20

Możliwość odbycia praktyki lub stażu w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie – stanowisko administracyjno-biurowe.

Firma

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Rodzaj oferty

Praktyka lub staż.

Zakres obowiązków

Czynności administracyjno - biurowe – w zależności od przydzielonego Referatu/Zespołu.

Wymagania

Oczekiwania:
- w przypadku stażu – konieczne jest zarejestrowanie w Grodzkim Urzędzie Pracy oraz posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
- w przypadku bezpłatnych praktyk – konieczne jest posiadanie umowy, porozumienia z Uczelnią.

Mile widziane:
- znajomość obsługi programów pakietu MS Office,
- umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi,
- umiejętność pracy w zespole,
- komunikatywność,
- sumienność,
- zaangażowanie,
- odpowiedzialność.

Firma oferuje

Oferujemy:
- zapoznanie się ze specyfiką działania instytucji,
- możliwość zastosowania i pogłębienia wiedzy i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy,
- możliwość nabycia kwalifikacji oraz umiejętności praktycznych,
- podnoszenie kompetencji zawodowych,
- zdobycie praktycznych umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu, a przez to wzmocnienie szansy na znalezienie zatrudnienia w przyszłości,
- współpracę oraz kontakt z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą.

Kontakt

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 12 616 62 02 lub osobisty- ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, pokój 139 (I piętro).

Numer w rejestrze podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia - 3251