Biuro Karier WSZIB

brak altareferent ds. kontroli celno- skarbowej i postępowania podatkowego

Praca 2018-12-05

Praca administracyjno- biurowa.

brak altaFirma

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie

brak altaRodzaj oferty

Umowa o pracę.
Pełny etat

brak altaZakres obowiązków

-prowadzenie kontroli celno- skarbowej w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wypłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, w celu ochrony interesów Skarbu Państwa.
-prowadzenie postępowania podatkowego w pierwszej instancji w sprawach objetych kontrolą celno-skarbową, w tym ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, w celu wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości.
-współpraca przy realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi KAS w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki i sprawnej realizacji zadań.

brak altaWymagania

-wykształcenie średnie
-znajomość przepisów prawa związanych z wykonaniem zadań wymienionych w opisie
-grzeczność i uprzejmość
-posiadanie obywatelstwa polskiego
-korzystanie z pełni praw publicznych
-nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

brak altaFirma oferuje

Umowę o pracę.

brak altaKontakt

Prosimy o przesłanie CV na adres:
aplikacje@wszib.edu.pl
z tematem: nr ref: WSZiB/344/p/2018

brak altaOferta ważna do

2018-12-14