Biuro Karier WSZIB

brak altaReferent ds. asystencko-organizacyjnych

Praca 2019-04-12

ROPS w Krakowie poszukuje referenta ds. asystencko-organizacyjnych w wymiarze 1,0 etatu. Zatrudnienie od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec możliwość zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w w celu zastępstwa pracownika w czasie Jego usprawiedliwionej nieobecności).

brak altaFirma

ROPS w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.

brak altaRodzaj oferty

umowa o pracę od 1 lipca 2019 r. (w okresie maj-czerwiec możliwość zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w w celu zastępstwa pracownika w czasie Jego usprawiedliwionej nieobecności).

brak altaZakres obowiązków

Szczegółowe zakres obowiązków został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie ROPS w Krakowie oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Piastowskiej 32 w Krakowie.

brak altaWymagania

Wymagania niezbędne:
- spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;
- wykształcenie: co najmniej średnie;
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

brak altaFirma oferuje

-zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
-możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników;
-możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego;
-dofinansowanie karty na obiekty sportowe w ramach programu FitProfit

brak altaInformacje dodatkowe

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Dokumenty wymagane oraz dokumenty do pobrania zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie (https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html).

brak altaKontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków