24 lut '10

Biznes przy Kawie

W ramach "Biznesu przy kawie" odbyło się w WSZiB spotkanie osób i przedsiębiorców poszukujących finansowania zewnętrznego dla realizacji własnych pomysłów biznesowych wraz z inwestorami, praktykami i ekspertami oraz przedsiębiorcami, którzy wybrali taką ścieżkę zewnętrznego fianasowania rozwoju.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę