25 Mar '21

Zarządzanie w WSZiB – konsultacje

Zarządzanie w WSZiB – konsultacje
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 25/03/2021
10:00 - 12:00


Na konsultacjach możesz się dowiedzieć m.in o:

  • życiu studenckim
  • jak studiuje się na kierunku Zarządzanie
  • zakresach kształcenia
  • przedmiotach
  • platformie Suszi i Sake
  • Kołach Naukowych
  • Organizacjach Studenckich

 

Prowadząca: Amira Olbrecht- Student kierunku Zarządzanie

Link do konsultacji online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89fb5732d96947129fc1388a2382f8f7%40thread.tacv2/1615816879467?context=%7b%22Tid%22%3a%22785acb66-71d5-49f6-b377-37a292991048%22%2c%22Oid%22%3a%225c0e84be-f7e4-445c-807e-fac33c95891c%22%7d

 


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę