25 marzec '21

Informatyka w WSZiB – konsultacje

Informatyka w WSZiB – konsultacje
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 25/03/2021
09:00 - 11:00


Na konsultacjach możesz się dowiedzieć m.in :

  • jak studiuje się na kierunku informatyka
  • o technicznym  wyposażeniu uczelni (sprzęt na salach, oprogramowanie)
  • jak wygląda elearning na WSZiB w czasach COVID-19
  • przedmiotach
  • zakresach kształcenia

 

Prowadzący: inż. Karol Hryc – Absolwent kierunku Informatyka/Administrator systemów linuksowych w WSZiB

 

Link do konsultacji online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89fb5732d96947129fc1388a2382f8f7%40thread.tacv2/1615816590332?context=%7b%22Tid%22%3a%22785acb66-71d5-49f6-b377-37a292991048%22%2c%22Oid%22%3a%225c0e84be-f7e4-445c-807e-fac33c95891c%22%7d