25 marzec '21

Program Erasmus + – konsultacje

Program Erasmus + – konsultacje
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 25/03/2021
09:00 - 11:00


Na konsultacjach możesz się dowiedzieć m.in :

  • co obejmuje Program Erasmus
  • o zasadach wyjazdów
  • o stypendiach wyjazdowych
  • co należy zrobić aby wyjechać
  • o potrzebnych dokumentach
  • o krajach uczestniczących w programie Erasmus

 

Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Nowak – Koordynator Programu Erasmus +

 

Link do konsultacji online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89fb5732d96947129fc1388a2382f8f7%40thread.tacv2/1615813406138?context=%7b%22Tid%22%3a%22785acb66-71d5-49f6-b377-37a292991048%22%2c%22Oid%22%3a%225c0e84be-f7e4-445c-807e-fac33c95891c%22%7d