25 marzec '21

Stypendia w WSZiB – konsultacje

Stypendia w WSZiB – konsultacje
Mapa niedostępna

Data/Czas
Date(s) - 25/03/2021
12:00 - 14:00


Na konsultacjach możesz się dowiedzieć m.in o:

  • stypendiach przyznawanych na WSZiB
  • zasadach przyznawania stypendiów
  • potrzebnych dokumentach
  • możliwych wysokościach stypendiów

 

Prowadząca: Karolina Cygan – Pracownik Działu Stypendialnego

 

Link do konsultacji online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a89fb5732d96947129fc1388a2382f8f7%40thread.tacv2/1615817033030?context=%7b%22Tid%22%3a%22785acb66-71d5-49f6-b377-37a292991048%22%2c%22Oid%22%3a%225c0e84be-f7e4-445c-807e-fac33c95891c%22%7d