7 paź '08

15 PAŹDZIERNIKA Europejski Dzień Pracy 2008 w Małopolsce

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zaprasza na Europejski Dzień Pracy 2008 w Małopolsce
Co o pracy każdy wiedzieć powinien?
15 października
godz. 10.00 – 18.00

Spotkajmy się

· w Krakowie w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, ul. Rajska 1 www.wbp.krakow.pl
· w Tarnowie w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Zespół Zamiejscowy,
al. Solidarności 5-9 www.wup-krakow.pl
· w Nowym Sączu w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1 www.nowysacz.pl

Będziesz miał możliwość:

· uzyskać informacje dotyczące kwestii istotnych przed podjęciem zatrudnienia za granicą oraz po powrocie do Polski z migracji zarobkowej,
· spotkać się z doradcami zawodowymi oraz doradcami EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia, z różnych krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz uzyskać informacje o krajowym
i europejskim rynku pracy,
· obejrzeć prezentacje zaproszonych instytucji i pracodawców skierowane dla osób zainteresowanych planowaniem własnej kariery zawodowej na rynku małopolskim, krajowym i europejskim,
· dowiedzieć się jak założyć własną firmę w kraju i za granicą,
· spotkać się z przedstawicielami instytucji działających w obszarze rynku pracy, edukacji, przedsiębiorczości, szkoleń zawodowych, kursów językowych i zapoznać się z ich ofertą,
· spotkać się z pracodawcami i uzyskać bezpośrednio od nich informacje na temat możliwości podjęcia zatrudnienia w ich firmach oraz zapoznać się z krajowymi i zagranicznymi ofertami pracy,
· uczestniczyć w prezentacjach i warsztatach rozwijających różnorodne umiejętności oraz pozwalających zdobyć wiedzę ułatwiającą poruszanie się po małopolskim, krajowym i europejskim rynku pracy.

Oferujemy m.in. warsztaty:

● pozwalające określić własny potencjał zawodowy,
● pomagające zaplanować swoją przyszłość edukacyjną i zawodową,
● przygotowujące do różnych form rekrutacji pracowników, stosowanych przez pracodawców:
– rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, także zagranicznym (symulacja rozmowy w języku polskim i angielskim),
– Assessment Center (kompleksowej metody oceniania kandydatów),

● przygotowujące do komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy,
● informujące o czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy za granicę
i po powrocie do Polski,
● pomagające poruszać się po przygranicznym rynku pracy,
● prezentujące elastyczne formy zatrudnienia.

Zapraszamy na pokazy filmów (filmoteka), związanych z tematyką zawodową i planowania kariery zawodowej.

Tematami filmoteki będą między innymi:

· „Karierowy zawrót głowy”: Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód?
· „Zaprezentuj siebie”: Wystąpienia publiczne
· „I ty możesz zostać przedsiębiorcą!”: Czy nadaję się na przedsiębiorcę?, Zakładam firmę
· „Warunki życia i pracy w Europie”
· „Kalejdoskop zawodów” ( Przegląd zawodów różnych branż)

Europejski Dzień pracy 2008 w Małopolsce jest wydarzeniem ogólnoeuropejskim organizowanym z inicjatywy Komisji Europejskiej i odbywa się równolegle w kilkudziesięciu miastach Starego Kontynentu.

Ideą przewodnią EDP jest promocja mobilności zawodowej, geograficznej oraz społecznej. Uczestnicząc w wydarzeniu poznasz korzyści jakie wiążą się z byciem mobilnym, elastycznym, gotowym do zmian.

Chcesz przygotować się do Europejskiego Dnia Pracy skontaktuj się z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie lub Nowym Sączu. Wspólnie z doradcą zawodowym przygotuj dokumenty aplikacyjne lub zapisz się na warsztaty i weź udział
w symulacjach rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Zdobyte umiejętności wykorzystasz nie tylko 15 października podczas Europejskiego dnia Pracy 2008 w Małopolsce, ale także na swojej dalszej ścieżce kariery zawodowej.

Więcej informacji o usługach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie znajdziesz na stronie www.wup-krakow.pl

Szczegółowe informacje i aktualności na temat Europejskiego Dnia Pracy 2008 w Małopolsce
znajdziesz na stronie www.edp2008.wup-krakow.pl

WSTĘP WOLNY, ZAJĘCIA BEZPŁATNE !!!!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę