O nas

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB w Krakowie

Praca Biura Promocji i Przedsiębiorczości WSZiB w Krakowie

Biuro Promocji i Przedsiębiorczości pełni funkcję popularnych Biur Karier jednostek organizacyjnych wielu szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej oraz w USA. Instytucje te działają od wielu lat, zaś ich liczebny rozwój związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej. Biura świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o pracodawcach oraz sytuacji na rynku pracy.

Z ich pomocy korzystają studenci, którzy szukają zatrudnienia, pracodawcy poszukujący kandydatów na miejsca pracy, uczelnie, które często dzięki danym uzyskiwanym z biur modyfikują programy kształcenia, a tym samym dostosowując je do realnych i zmiennych potrzeb rynku pracy wychodząc na przeciw potrzebie dostosowania kwalifikacji potencjalnych pracowników – kandydatów do pracy.
W wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych z przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów ujawniła się w Polsce potrzeba powołania Biur Promocji i Przedsiębiorczości. Okazało się, że potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne życie zawodowe.

Wobec szybko rozwijającego się rynku pracy, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości poszerzyła swoją strukturę o Biura Promocji i Przedsiębiorczości. Rolą Biura jest pomoc absolwentowi, studentowi, w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Biura takie powinny zaprezentować absolwentom i studentom „ABC” rynku pracy. Celem tej inicjatywy jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Komórka ta stanowi pewną platformę informacyjną, ogniwo łączące studentów oraz absolwentów Uczelni z pracodawcami zarówno regionu, w którym działa, jak i całego kraju i świata.

Biuro zapewnia dostęp do informacji o rynku pracy i jego aktualnych wymaganiach, a także procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie, prowadzi zapisy do bazy danych studentów poszukujących pracy i gotowych do podjęcia stażu czy praktyki. Gromadzi informacje o szkoleniach, które mogą zwiększyć wartość przyszłego pracownika na rynku pracy. Korzystamy z doświadczeń i uczymy się od funkcjonujących od wielu lat krakowskich Biur Karier. W przyszłości chcemy rozpowszechniać informacje na temat perspektyw rozwoju zawodowego oraz wszelkich informacji pomocnych dla studentów i absolwentów przez Internet.

Liczba studentów i absolwentów korzystających z ich usług świadczy o popularności Biur. Młodym ludziom opuszczającym mury uczelni bardzo często brakuje orientacji odnośnie wymagań stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom, rynku pracy, jak również sposobów szukania pracy. Tę wiedzę dostarczają absolwentom właśnie doradcy zawodowi zatrudnieni w Biurach. Zdając sobie sprawę z niełatwej sytuacji na rynku życzymy, aby każdy student i absolwent w sposób płynny umiał odnaleźć się na wymagającym rynku pracy.

2023

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 100

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 726
 • Oferty praktyk – 110

2022

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 100

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 304
 • Oferty praktyk – 89

2021

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich -92

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 997
 • Oferty praktyk – 147

2020

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich -55

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy -832
 • Oferty praktyk -47

2019

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich -29

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy -144
 • Oferty praktyk -43

2018

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich -32

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 364
 • Oferty praktyk – 68

2017

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 37

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 606
 • Oferty praktyk – 104

2016

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 168

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 500
 • Oferty praktyk – 133

Ilość nadesłanych aplikacji od studentów i absolwentów:

 • Oferty pracy – 39
 • Oferty praktyk – 52 Badanie Losów Absolwentów (1 rok po skończonych studiach) EPAK

Ilość wysłanych ankiet – 834

Ilość otrzymanych odpowiedzi – 52
Badanie Losów Absolwentów (3 lata po skończonych studiach) EPAK
Ilość wysłanych ankiet – 1192
Ilość otrzymanych odpowiedzi – 61

 

2015

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 149

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy oraz praktyk – 160

Ilość nadesłanych aplikacji od studentów i absolwentów:

 • Oferty pracy – 63
 • Oferty praktyk – 54

Badanie Losów Absolwentów (1 rok po skończonych studiach) EPAK

 • Ilość wysłanych ankiet – 1048
 • Ilość otrzymanych odpowiedzi – 85

Badanie Losów Absolwentów (1 rok po skończonych studiach) ELA

 • Ilość wysłanych ankiet – 1140

Badanie Losów Absolwentów (3 lata po skończonych studiach) EPAK

 • wysłanych ankiet – 1718
 • Ilość otrzymanych odpowiedzi – 66

2014

Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 142

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy oraz praktyk – 294

Ilość nadesłanych aplikacji od studentów i absolwentów:

 • Oferty pracy – 99
 • Oferty praktyk – 73

Badanie Losów Absolwentów (1 rok po skończonych studiach) EPAK:

 • Ilość wysłanych ankiet – 1192
 • Ilość otrzymanych odpowiedzi – 110

2013
Ilość porozumień z firmami i bankami – 36
Ilość wystawionych porozumień dot. praktyk studenckich – 225

Ilość ogłoszeń wystawionych na stronie BK:

 • Oferty pracy – 556
 • Oferty praktyk – 239

Ilość nadesłanych aplikacji od studentów i absolwentów:

 • Oferty pracy – 305
 • Oferty praktyk – 71

Badanie Losów Absolwentów (1 rok po skończonych studiach) CADAS:

 • Ilość wysłanych ankiet – 830
 • Ilość otrzymanych odpowiedzi – 149

Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę