27 lis '23

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami realizuje Program edukacyjny skierowany do studentów uczelni wyższych.

Głównym    celem   projektu    jest   upowszechnianie    wiedzy    dotyczącej   szeroko   rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy.

Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa pracy, obowiązków pracodawcy, ubezpieczeń i wielu innych istotnych  obszarów. Projekt  zakłada możliwość konsultacji   z prelegentami nawet po zakończeniu kursu.

Program Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2023 realizowany zostanie poprzez internetowy system do zdalnej komunikacji.

 Podczas kursów odpowiemy uczestnikom na kluczowe pytania:

  • Co powinna zawierać umowa o praktykę, staż, pracę?
  • Jakie są obowiązki pracodawcy?
  • Kto jest odpowiedzialny za ubezpieczenie?
  • Jakie uprawnienia powinno się zdobyć, aby uzupełnić swoje wykształcenie?
  • Czym jest praca w warunkach szkodliwych?
  • Jakie są zasady dotyczące pracy zdalnej

 

Kursy poprowadzą specjaliści i praktycy z:

Państwowej Inspekcji Pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Państwowej Straży Pożarnej

Urzędu Dozoru Technicznego Wyższego Urzędu Górniczego

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

 

Bezpłatne, dwudniowe i certyfikowane kursy dla studentów uczelni wyższych.

6-7 grudnia 2023 r. godziny: 13:00 – 15:15  lub 13-14 grudnia 2023 r. godziny: 13:00 – 15:15

 

Jak się zapisać?

Wystarczy wejść na stronę www.bezpiecznepraktyki.pl i zapisać się na kurs.

 

Informacje dostępne są również na FB: www.facebook.com/BezpiecznePraktyki


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę