2 kwi '08

AKADEMIA MŁODEGO LIDERA KULTURY

AKADEMIA MŁODEGO LIDERA

26 kwietnia rozpocznie się II edycja projektu Akademia Młodego Lidera.

Projekt adresowany jest do młodych ludzi w wieku 15 – 25 lat, ludzi z pasją, zapałem i chęcią działania. Niekoniecznie z doświadczeniem w działaniach związanych z animacją kultury.

Uczestnicy projektu w okresie kwiecień-grudzień 2008 (1 weekend w miesiącu), w ramach zajęć seminaryjno-warsztatowych, które będą odbywały się w systemie weekendowym, poznają zagadnienia zw. z zarządzaniem w sektorze kultury, pozyskiwaniem środków na realizację projektów, technikami wypełniania wniosków, marketingu, public relations, komunikacji interpersonalnej, tworzeniem budżetu, itp. Będą też mieli możliwość realizacji własnego projektu dzięki wsparciu w formie nagrody (dotacji), przyznanej przez organizatora.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W projekcie może wziąć udział 30 osób. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.
Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie prosimy o przesłanie zgłoszenia, które znajduje się na stronie www.stt.art.pl.

Uczestnicy pierwszej edycji szkolenia pracowali nad wnioskami konkretnych działań. Do listopada mieli czas na przygotowanie gotowych wniosków. Najlepsze projekty otrzymały wsparcie finansowe i zostaną zrealizowane w I połowie 2008 roku.

Autorki nagrodzonych projektów:

Urszula Szwed – „Chór Dla Nie Potrafiących Śpiewać”

Ewa Zielińska – „Bytom by(t) dać” – projekt plastyczny, happening

Magdalena Mikrut – „Warsztaty żywego słowa teatralno-scenopisarskie, konkurs piosenki poetyckiej oraz dwubój poetycki” – projekt został zrealizowany


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę