25 kwi '13

Akademia Odpowiedzialnego Biznesu 2013

„CSR – jak to się robi?”

Konferencja Akademia Odpowiedzialnego Biznesu to platforma wymiany doświadczeń pomiędzy firmami a studentami, której głównym założeniem jest szeroka edukacja na temat społecznie odpowiedzialnym biznesie. Podczas konferencji uczestnicy i uczestniczki będą mogli wziąć udział w wykładach i warsztatach przeprowadzanych przez specjalistów na co dzień zajmującymi się CSR w firmach takich jak: PGNiG, Orange, PwC, Unilever oraz organizacjach pozarządowych: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Akademia odbywa się od 2006 roku, do tej pory w konferencji udział wzięło w sumie blisko 600 studentów i studentek z całej Polski.

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda proces wdrażania CSR w firmach?
Jak wygląda:

– droga od koncepcji do ewaluacji?
– identyfikacja i zarządzanie interesariuszami?
– audyt etyczny w przedsiębiorstwie?
– mierzenie wpływu na społeczeństwo i środowisko?
– budowanie strategii CSR – krok po kroku?
– mierzenie efektywności działań CSR
oraz raportowanie i komunikacja?
Koniecznie zostań uczestnikiem(czką) AOB 2013!

Poziom merytoryczny warsztatów i wykładów: średniozaawansowany (czyli wiesz,
co to CSR, oraz znasz podstawy teoretyczne zagadnień tematycznych wymienionych powyżej)
Ważne informacje:
• Konferencja jest bezpłatna (w tym udział, materiały konferencyjne, wyżywienie,
a także nocleg dla osób spoza Warszawy)
• Termin wydarzenia: 10-11 maja 2013 roku (piątek-sobota)
• Miejsce wydarzenia i noclegu: Spółdzielcze Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne „Żurawia”, ul. Żurawia 47 w Warszawie
• Start: rejestracja uczestników – 10.05 br., godzina 9:00
• Zakończenie: podsumowanie i zakończenie konferencji – 11.05 br., godzina 17:00
• Certyfikat uczestnictwa gwarantowany!
Liczba miejsc ograniczona! Zapisz się już dziś! Rejestracja trwa do 5 maja br.
KLIKNIJ TUTAJ

Uwaga!

1. Konferencja odbywa się w terminie 10-11.05.2013r. w Warszawie, potwierdzona rejestracja zobowiązuje do uczestnictwa w całym wydarzeniu. Rezygnacja skutkuje nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 500 zł oraz uniemożliwieniem uczestnictwa w inicjatywach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu w przyszłości.
2. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.
3. Uczestnikami i uczestniczkami mogą być osoby, które posiadają status studenta/studentki studiów I, II stopnia lub jednolitych magisterskich i nie ukończyły 26. roku życia.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę