21 mar '14

Analityczny umysł przepustką do kariery w finansach

Zainteresowani rozpoczęciem lub rozwojem kariery w finansach nie powinni narzekać na brak możliwości. Perspektywy zatrudnienia w sektorze finansowym są nadal wyższe niż przeciętna dla ogółu gospodarki.

Spojrzenie na rynek w szerszej perspektywie niż tylko bank, firma ubezpieczeniowa czy pośrednik finansowy pozwala dostrzec okazję zdobycia pracy w międzynarodowym środowisku nie opuszczając rodzinnego kraju. Bowiem to właśnie w Polsce rozwijają swój biznes globalne marki obsługujące klientów na głównych rynkach finansowych świata.
W powszechnej opinii największe szanse na znalezienie pracy w finansach związane są z przeprowadzką do Warszawy. Duża część instytucji finansowych wybiera stolicę na miejsce głównej siedziby firmy. Jednak nie warto ulegać stereotypom. Unikalne oferty pracy oferuje np. Kraków. Od wielu lat obserwowany jest dynamiczny rozwój centrów rozliczeniowych zlokalizowanych na południu Polski. Dzięki takim inwestycjom tworzone są miejsca pracy dla osób, które mogą wykazać się umiejętnościami analitycznymi oraz znajomością języków obcych.

Popularność naszego kraju wśród międzynarodowych korporacji opiera się na wysokich kwalifikacjach pracowników oraz umiejętności pracy zespołowej i nastawieniu na rozwiązywanie problemów.

– Miękkie umiejętności są coraz ważniejsze w codziennej pracy nie tylko u osób na stanowiskach menedżerskich. Ciekawe wyzwania zawodowe najczęściej wiążą się z pracą w zespole. Bez umiejętności współpracy nie ma mowy o osiąganiu dobrych rezultatów. – mówi Marta Waligórska, Talent Aquisition Manager w firmie State Street. – Predyspozycje osobowościowe pomagają w rozwoju kariery i uczestniczeniu w ciekawych projektach.- dodaje.

Polacy nie mają nawyku zmiany miejsca zamieszkania, które jest wymuszone przez ofertę pracy. Przeprowadzka jest łatwiej akceptowana przez ludzi młodych, którzy mogą połączyć poszukiwanie pracy ze studiami. Zmiana przyzwyczajeń czeka także osoby chcące kontynuować swoją karierę w finansach. W czasach, gdy banki ograniczają zatrudnienie, oferta z innego miasta może być ucieczką do przodu.

Okazję zdobycia międzynarodowego doświadczenia nie opuszczając kraju oferuje tak naprawdę niewiele firm. Stale rosnące zainteresowanie Polską, jako miejscem, z którego międzynarodowe instytucje finansowe mogą obsługiwać rynki finansowe stwarza korzystne perspektywy przed osobami wchodzącymi na rynek pracy. Nie wszystkie firmy wspierają klientów w tym samym zakresie. Od różnorodności świadczonych usług może zależeć atrakcyjność pracy, dlatego przy poszukiwaniu lub zmianie pracodawcy warto sprawdzić dokładnie, w czym wspiera on swoich klientowi a co za tym idzie, na czym będzie polegać praca w danej organizacji.

Możliwości ciekawej pracy dla osoby o analitycznych umiejętnościach poza stolicą oferuje np. State Street. Jako dostawca usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych na całym świecie oferuje swoim klientom pełen zakres usług finansowych.

– Od początku działalności w Krakowie, tj. od 2007 roku, firma odnotowała gwałtowny rozwój i obecnie zatrudnia już ponad 1,800 miejscowych specjalistów. Nasi pracownicy świadczą szereg kompleksowych usług z zakresu obsługi inwestycji finansowych, w tym kompletną księgowość funduszy inwestycyjnych, obsługę instrumentów pochodnych, wycenę papierów wartościowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz administrację funduszami hedgingowymi. – mówi Marta Waligórska.

Przy planowaniu kariery warto zwrócić uwagę na kolejne etapy życia zawodowego. Zmiana pracodawcy powinna uwzględniać nasze długofalowe plany. Warto ocenić pracodawcę pod kątem tego, co osiągniemy personalnie poprzez zdobyte w danej firmie doświadczenie. Przed każdą zmianą należy odpowiedzieć sobie na pytanie, co motywuje nas do tego kroku. Czy jest to możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia i doskonalenia zawodowego czy wyższe zarobki, albo prestiż marki pracodawcy?

O State Street
State Street Corporation (NYSE: STT) jest wiodącym na świecie dostawcą usług finansowych dla inwestorów instytucjonalnych. Zapewnia usługi takie jak obsługa i zarządzanie aktywami, kompleksowe usługi analityczne oraz obsługa transakcji. Z aktywami w depozycie (Assets Under Custody – AUC) i aktywami w administracji (Assets Under Administration – AUA) o łącznej wartości $24.4 bilionów oraz $2.1 bilionów w aktywach zarządzanych (wyniki z dn. 31 grudnia, 2012), State Street działa na ponad 100 rynkach na świecie, w tym w U.S., Kanadzie, Europie,, Środkowym Wschodzie i Azji. Aby uzyskać więcej informacji wejdź na stronę www.statestreet.com.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę