5 maj '09

atrakcyjne praktyki w SHEPHERD Institute

SHEPHERD Institute przygotował dwa programy rozwoju dla studentów: wewnętrzny i
zewnętrzny, aby odległość stanowiła problem dla ambitnych
ludzi spoza Poznania.

Wszystkie informacje dotyczące Praktyk zamieszczone są
na stronie,
http://www.shepherd.pl/kariera.php?id=strony/kariera/shibranie


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę