20 lut '09

AUTOSTRADA NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w bezpłatnym seminarium informacyjnym w ramach projektu:

AUTOSTRADA NOWYCH MOŻLIWOŚCI
– DOTACJE DLA FIRM W LATACH 2007-2013

DATA
25 luty 2009 r.

MIEJSCE
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
ul. Floriańska 3
Sala szkoleniowa

GODZINY
10:00 – 14:00

PROGRAM SEMINARIUM
9:45 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Powitanie uczestników oraz przedstawienie programu seminarium
10:10 – 10:50 Możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
10:50 – 11:30 Możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko
11:30 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO Kapitał Ludzki
12:15 – 12:45 Możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej
12:45 – 13:30 Możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach RPO Województwa Małopolskiego
13:30 – 13:50 Pytania uczestników
13:50 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium

Szczegółowe informacje:

Karta zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.dotacjeUE.org.pl. Kartę zgłoszenia
uczestnictwa w seminarium naleŜy przesłać do dnia 24.02.2009 r. Szczegółowych informacji na temat
seminarium udziela p. Maciej Biskupski pod numerem telefonu (032) 351 11 89.

Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę