19 kwi '13

„Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

WUP w Krakowie zaprasza do zapoznania się z wybranymi wynikami kolejnej edycji „Badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców”.
Badanie pracodawców – wybrane wyniki

Badanie zostało przeprowadzone w połowie 2012 r. przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji – projekt badawczy WUP. Powstało w oparciu o metodologię i narzędzia przygotowane w ramach przedsięzwcięcia "Bilans Kapitału Ludzki", realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, przy współpracy z Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.

Badaniem objęto 2586 małopolskich pracodawców.

Najważniejsze wyniki badania zostały zaprezentowane w postaci ulotki.

Znalazły się w niej informacje m.in. na temat poszukiwanych pracowników, planów, sposobów oraz czynników ważnych w procesie rekrutacji, kompetencji najbardziej oczekiwanych od kandydatów do pracy.

Ulotkę informacyjną można znaleźć na stronie Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji http://www.obserwatorium.malopolska.pl/pl/badania-i-analizy/badania-cykliczne/badanie-pracodawcow.html . Wkrótce zostanie opublikowany pełny raport podsumowujący badanie.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę