11 paź '07

Bezrobotni z przyszłością

Projekt zakładania spółdzielni socjalnych.
Ty też możesz ją założyć!
Więcej informacji na:
www.pop.gszz.eu


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę