13 cze '14

BIK program praktyk dla studentów

BIK od 2013 r. prowadzi program praktyk dla studentów z różnych kierunków studiów. W zależności od tematów, praktyki mogą odbywać się w siedzibie BIK-u lub poza nią. Każdy praktykant ma swojego opiekuna, który będzie go wdrażał w pracę w danym obszarze, określi zakres zadań do realizacji oraz na zakończenie podsumuje zdobytą wiedzę podczas praktyk.

Wszystkie praktyki studenckie w BIK są płatne!

Aktualne oferty
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami:
1.Praktyka studencka w Departamencie Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury – Przygotowanie aplikacji do zarządzania środkami trwałymi w obszarze IT.
2. Praktyka studencka w Departamencie Utrzymania Aplikacji i Infrastruktury – Wsparcie użytkownika wewnętrznego, przygotowanie instrukcji użytkowych.
3.Praktyka studencka w Biurze Testów i Zapewnienia Jakości – Wsparcie zespołu testowego.
4.Praktyka studencka w Departamencie Rynku Konsumentów – Analiza oferty produktowej, kanałów dystrybucji produktów dla konsumentów z zagranicznych biur kredytowych według zadanych kryteriów.
5. Praktyka studencka w Departamencie Rynku Konsumentów – Analiza użyteczności oraz funkcjonalności biznesowych webowej aplikacji sprzedażowej dla partnerów.
6. Praktyka studencka w Biurze Prawnym i Monitoringu Zgodności – Usługi asystenckie w Biurze Prawnym i Monitoringu Zgodności.

Wiecej informacji pod adresem:
https://www.bik.pl/akademia/studenci/praktyki


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę