24 lut '10

Bliżej Funduszy

Biuro Karier studenckich WSZiB w Krakowie wraz z Fundacją Viribus Unitis – Bliżej Funduszy 02 marca 2010r. organizuje szkolenie z zakresu pozyskiwania środków na działalność gospodarczą z Funduszy Unii Europejskiej .
Szkolenie prowadzone będzie w trzech zakresach:
Fundusze Europejskie – wprowadzenie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki- wypełnianie wniosku
Dotacje na złożenie firmy


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę