6 mar '07

BONJOUR KARIERO! – FRANCUSKIE DNI KARIERY

BONJOUR KARIERO!
FRANCUSKIE DNI KARIERY
Forum na rzecz zatrudnienia
16-17 marca 2007
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (ul. Dobra 56/66)

Cele pierwszego Forum na rzecz zatrudnienia:
– Przedstawienie ofert pracy przedsiębiorstw francuskich i polskich w Polsce i we Francji;
– Stworzenie przedsiębiorstwom francuskim i polskim możliwości bezpośredniego kontaktu z placówkami kształcenia, by wzmocnić powiązania między szkołami i pracodawcami;
– Przedstawienie 62 zawodów, które 1 maja 2006 roku francuski rynek pracy otworzył dla obcokrajowców;
-Otwarcie francusko-polskiej debaty na temat „Szkoła, studia, praca”.

Adresaci Forum:
– Uczniowie szkół zawodowych i studenci
– Młodzi wykształceni pracownicy
– Osoby poszukujące zatrudnienia
– Licealiści ze szkół dwujęzycznych i szkół francuskich
– Kadry polskiej edukacji

Forum będzie się odbywało w trzech obszarach:
– „Wystawców”: 1000 m2 powierzchni przeznaczonej na stoiska dla przedstawicielstw firm, zrzeszeń zawodowych, uczelnianych biur karier i szkół zawodowych. Szczególnie zostanie uwydatnionych sześć sektorów: hotelarstwo, restauratorstwo i turystyka; budownictwo; handel i usługi (sieci handlowe, firmy rekrutacyjne i audytorskie); motoryzacja; informatyka i elektronika; rolnictwo i biotechnologie;
– „Porad, ukierunkowania i rekrutacji”: 600 m2, na których wystawcy będą mieli możliwość przeprowadzania rozmów indywidualnych. Przedsiębiorstwa i uczelnie będą co godzinę prowadzić prezentacje zawodów i programów nauczania zawodu. Zwiedzający będą mieli dostęp do stanowisk komputerowych, gdzie będą mogli zapoznać się przez internet z ofertami pracy i informacjami na temat zawodów oraz uzyskać pomoc w zakresie ukierunkowania zawodowego;
– „Spotkań i konferencji”: 300 m2, gdzie 17 marca odbędzie się wielka debata, prowadzona przez osobistości francuskie i polskie, na temat „Jak szkoła i studia przygotowują młodzież do pracy?”.

Organizatorzy:
– Ambasada Francji w Polsce
– Francuska Izba Przemysłowa-Handlowa w Polsce
– Krajowa Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji
– Francusko-Polski Fundusz Współpracy
– Agencja Edufrance

Patronat:
– Uniwersytet Warszawski

KONTAKT: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce
ul. Mokotowska 19, Warszawa
tel. (022) 696-75-80
www.ccifp.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę