7 lis '07

Central European Outsourcing Forum

Szanowni Państwo,

Firma Targi w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w Central European Outsourcing Forum, które odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2007 roku w Krakowie – Hala wystawiennicza Targów w Krakowie.

Forum ma na celu promowanie outsourcingu jako nowoczesnego narzędzia biznesowego umożliwiającego zwiększanie efektywności działań przedsiębiorstwa.

Kluczowe zagadnienia poruszane podczas konferencji:

7 listopada 2007 w godzinach 09:00 – 17:00
– Outsourcing IT
– Aspekty prawne w umowach outsourcingowych
– Outsourcing w telekomunikacji
– Outsourcing procesów biznesowych – księgowość, podatki, kadry, płace
– Business cases czyli dobre praktyki

8 listopada 2007 w godzinach 09:00 – 16:00
– Obsługa klienta (call center – contact center)
– Centra Usług Wspólnych w Polsce (Shared Services Center)
– Outsourcing dla MSP
– Business cases czyli dobre praktyki

Szczegółowe informacje: www.targi.krakow.pl

Co zyskuje firma poprzez outsourcing:
– obniżkę i oszczędność kosztów
– możliwość skoncentrowania się na podstawowym kierunku działalności firmy
– usprawnienie procesów produkcji/świadczenia usług pod względem czasu, jakości i dokładności
– zmianę sposobu działania firmy
– dostęp do innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych
– usprawnienie obsługi klienta
– kulturę organizacyjna ukierunkowana na ciągłe doskonalenie się
– zdobycie wiedzy jaką można wykorzystać na innych obszarach działalności firmy

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji – formularz zgłoszeniowy – a także do zapoznania się z ofertą firm outsourcingowych obecnych w części wystawienniczej.

Dodatkowe informacje i kontakt:
Agnieszka Solarz – Komisarz Targów
Targi w Krakowie Sp.z o.o.
31-586 Kraków, ul. Centralna 41A
T.: 12/644-59-32, 651-90-18
T. kom.: 0-500-030-644
e-mail: solarz@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę