10 sty '14

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu 2014

OFERTA WARSZTATÓW
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu
luty 2014
4.02 POCIĄG DO KARIERY – CZY NADAJĘ SIĘ NA PRZEDSIĘBIORCĘ?
6.02 POCIĄG DO KARIERY – ROZPOCZYNAM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
11.02 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO
12-13.02 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ
18.02 TWOJA PRZYSZŁOŚĆ, TWOJA KARIERA
19.02 RYNEK PRACY – CO WARTO WIEDZIEĆ
20.02 SZTUKA MÓWIENIA I PREZENTACJI
25.02 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA
27.02 MOBILNOŚĆ NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY

WSZYSTKIE ZAJĘCIA
odbywają się w CIiPKZ w Nowym Sączu
ul. Węgierska 146
II piętro pok. 211 , godz. 9.00
Nasze usługi są bezpłatne! Serdecznie zapraszamy!


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę