10 sty '14

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie luty 201

OFERTA WARSZTATÓW

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie
luty 2014

Wszystkie zajęcia odbywają się w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9
pokój 126 lub 134, I piętro, godz. 9.00.
3.02 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA I piętro, sala 126
9.01 EUROPASS – EUROPEJSKI PASZPORT ZAWODOWY
5-7.02 WŁASNA FIRMA – ZANIM ZREALIZUJESZ POMYSŁ
10.02 METODY REKRUTACJI I SELEKCJI OD POSZEWKI
11-13.02 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ
17-21.02 KURS INSPIRACJI
18.02 INTERNET NARZĘDZIEM POSZUKIWANIA PRACY I piętro, sala 134
13 – 14.01 POZNAWANIE SIEBIE – TRENING W DOKONYWANIU SAMOOCENY I piętro, sala 126

24.02 POZNAJĘ SWOJE PREDYSPOZYCJE I ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE
25.02 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
26.02 TWOJA PRZYSZŁOŚĆ – TWOJA KARIERA
28.02 POCIĄG DO KARIERY – PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ MBP
ul. Krakowska 4

Zapisy przyjmowane są:
Tarnów, Al. Solidarności 5-9, I piętro, sala 135
14 626-99-40
centrum.tarnow@wup-krakow.pl

ZAPRASZAMY
Udział w zajęciach jest bezpłatny


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę