7 paź '13

CHCESZ ZOSTAĆ STAŻYSTĄ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM?

Bogusław Sonik,Poseł do Parlamentu Europejskiego, ogłasza konkurs na
NAJLEPSZY ESEJ O TEMATYCE EUROPEJSKIEJ.

Nagroda główna:
pięciotygodniowy staż w Biurze Posła Bogusława Sonika w Parlamencie Europejskim w Brukseli (dla osób, które zajmą 2 pierwsze miejsca).

Prace na jeden z poniższych tematów:
— Przyszłość strefy Schengen. Wyzwania dla swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.
— Zależność Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych – struktura zużycia nośników energii i ich dywersyfikacja w krajach członkowskich UE.
— Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz przemian w Europie Środkowo-Wschodniej przed 1989 rokiem.
— Pogłębienie integracji polityczno-gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Czy będzie to skuteczna metoda przezwyciężenia kryzysu gospodarczego?

Aby wziąć w nim udział należy przesłać w terminie do 3. listopada 2013 roku komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu dotyczący jednego z tematu.

Prosimy przesyłać na adres mailowy: staz@boguslawsonik.pl do 3 listopada 2013 roku.

Prace oceni jury złożone z ekspertów!
Konkurs adresowany jest do osób do 26. roku życia,
które ukończyły co najmniej II rok studiów wyższych.
Szczegółowe wymogi dostępne na stronie
www.boguslawsonik.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę