7 paź '13

CHCESZ ZOSTAĆ STAŻYSTĄ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM?

Bogusław Sonik,Poseł do Parlamentu Europejskiego, ogłasza konkurs na
NAJLEPSZY ESEJ O TEMATYCE EUROPEJSKIEJ.

Nagroda główna:
pięciotygodniowy staż w Biurze Posła Bogusława Sonika w Parlamencie Europejskim w Brukseli (dla osób, które zajmą 2 pierwsze miejsca).

Prace na jeden z poniższych tematów:
— Przyszłość strefy Schengen. Wyzwania dla swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.
— Zależność Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych – struktura zużycia nośników energii i ich dywersyfikacja w krajach członkowskich UE.
— Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz przemian w Europie Środkowo-Wschodniej przed 1989 rokiem.
— Pogłębienie integracji polityczno-gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Czy będzie to skuteczna metoda przezwyciężenia kryzysu gospodarczego?

Aby wziąć w nim udział należy przesłać w terminie do 3. listopada 2013 roku komplet dokumentów zawierających: cv, list motywacyjny oraz esej o objętości 8-12 stron znormalizowanego maszynopisu dotyczący jednego z tematu.

Prosimy przesyłać na adres mailowy: staz@boguslawsonik.pl do 3 listopada 2013 roku.

Prace oceni jury złożone z ekspertów!
Konkurs adresowany jest do osób do 26. roku życia,
które ukończyły co najmniej II rok studiów wyższych.
Szczegółowe wymogi dostępne na stronie
www.boguslawsonik.pl