16 gru '14

Cykl edukacyjny ze stażem w Ugandzie

Polska Akcja Humanitarna oraz europejska sieć GLEN zaprasza do udziału w rocznym cyklu edukacyjnym ze stażami w Ugandzie, Tanzanii i Kenii. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w międzynarodowych szkoleniach z edukacji globalnej, będą pracować w organizacjach pozarządowych w Afryce Wschodniej, a po powrocie do Europy sprawdzą się w roli edukatorów i edukatorem. Na zgłoszenia PAH czeka do 7 stycznia 2015 roku.

Program GLEN to potężna dawka edukacji globalnej, którą otrzymuje się na dwóch szkoleniach, gdzie spotykają się uczestnicy w 9 krajów europejskich, 3-miesięcznych stażach w organizacjach z krajów globalnego Południa oraz podczas działań edukacyjnych w Polsce. Wziąć w nim udział mogą osoby między 21. a 30. rokiem życia. Seminaria wprowadzające odbędą się w kwietniu i czerwcu, a staże między lipcem a październikiem 2015 roku. Wolontariacka współpraca z zespołem edukacji PAH zaplanowana jest na rok po powrocie ze stażu.

Program GLEN przeznaczony jest dla osób aktywne społecznie, zainteresowanych edukacją globalną, chętnych do sprawdzenia się w roli edukatora/ki po powrocie do Polski oraz posiadających kwalifikacje do pracy w organizacjach goszczących podczas staży. W 2015 roku oferujemy staże w Kenii, Tanzanii i Ugandzie.

Staż w Kenii odbędzie się w stowarzyszeniu MYSA w Nairobi. Staż GLEN ma dwa główne cele. Wraz z młodymi ludzi, którzy uczestniczą w programie „Shootback”, uczestnicy/czki GLEN 2015 będą poznawać techniki filmowe i fotograficzne, a także pracować nad rozwojem umiejętności z zakresu przedsiębiorczości. Treść zajęć zależy od własnych doświadczeń i pomysłów osób uczestniczących w GLEN. Można więc np. organizować wystawy, stworzyć z uczniami książkę, animację lub dokument. Oprócz organizacji warsztatów, tandem uczestników/czek GLEN będzie uczył studentów, jak opublikować swoje zdjęcia i filmy. Drugim celem stażu jest wsparcie codziennych aktywności uczestników programu „Shootback”, które obejmują wykorzystanie wyposażenia technicznego, pomoc w zadaniach PR, przy produkcji zamówionych materiałów oraz pracy administracyjnej.

Staż w Tanzanii odbędzie się w stowarzyszeniu TanCraft. Stażyści/tki będą organizować regularne spotkania na temat systemu sprzedaży, projektowania, jakości i zarządzania. Mogą również zaplanować rozmaite warsztaty z pracownikami TanCraft, by umożliwić dalszą wymianę z przedsiębiorcami. Jeden/na ze stażystów/ek posiadający/a wiedzę na temat biznesu będzie pracował/a nad umiejętnościami zarządzania kobiet jako przedsiębiorców i wprowadzi je w nowe zagadnienia dotyczące kalkulacji kosztów i planowania biznesowego. Drugi/a stażysta/ka będzie koncentrować się na rozwoju nowych produktów i projektów. Możliwe będzie także zaoferowanie regularnych zajęć informatycznych z naciskiem na podstawową edukację komputerową (arkusze kalkulacyjne dotyczące kosztów produkcji, poczta elektronicznej, badania internetowe, social media etc.).

Trzeci staż odbędzie się w organizacji Somero Uganda, która wspiera lokalną młodzież z Kawempe, dzielnicy Kampali. Nowy projekt Somero to centrum przedsiębiorczości społecznej oraz technologii informacji i komunikacji (ICT), które zostanie uruchomione w 2015 roku. I to właśnie z tym projektem będzie w dużej mierze powiązany staż GLEN. Stażyści GLEN będą uczestniczyć w kształtowaniu programu centrum. Ich zadania będą koncentrować się na trzech obszarach: lekcjach z zakresu technologii informacyjnej i przedsiębiorczości, rozbudowie sieci społecznej, pomocy socjalnej i prowadzeniu poradnictwa dla młodzieży. Wśród zadań dla stażystów/ek znajdą się m.in. zajęcia z rozwoju umiejętności informatycznych, warsztaty obsługi komputera, obróbki zdjęć i wideo, edycji i projektowania graficznego, dokumentowanie (w formie wideo) rozwoju Centrum. Zadania mające na celu rozbudowę sieci społecznej będą obejmować prezentację działalności Somero na lokalnych imprezach i wśród międzynarodowych darczyńców w Kampali, a także uczestnictwo w spotkaniach lokalnej społeczności. Zadania dla wsparcia społecznego młodzieży obejmą wizyty w domu, doradztwo i organizację programów zdrowotnych. Stażyści będą także pracować przy dokumentacji, monitorowaniu i ocenie projektów.

Na każdy ze staży jadą dwie osoby (jedna z Polski oraz jedna z Niemiec lub Czech). Po powrocie ze staży uczestnicy/czki wolontariacko współpracują z zespołem edukacji PAH przez co najmniej rok. Staż jest jedynie elementem przygotowawczym do działalności edukacyjnej po powrocie.

Wszelkie informacje o programie można znaleźć na stronie www.pah.org.pl/glen oraz pod adresem glen@pah.org.pl.


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę