26 kwi '13

Cykl "HR na Śniadanie"

Jak zbudować skuteczny HR BRANDING w organizacji, czyli Dział HR szyty na miarę czasów, możliwości i wyzwań.

Cykl "HR na Śniadanie" to biznesowo-towarzyskie spotkania aktywizujące wymianę doświadczeń i sprzyjające refleksji nad kondycją polskiego HR. Aby stworzyć skuteczną strategię zarządzania zasobami ludzkimi potrzeba inspiracji, świeżych pomysłów i kreatywnych idei. Nasza inicjatywa łączy praktyczną wiedzę ekspertów-moderatorów z możliwością dyskusji w hr-owym środowisku.

Trzecie z cyklu śniadanie (15.05.2013 r.) będzie platformą debaty dotaczającej kreowania wizerunku działu HR w organizacji.

Badania i analizy wskazują jednoznacznie – zarządy firm są gotowe, aby działy HR pełniły w organizacjach role strategiczne, aby wnosiły wartości dodane, aby stały się współtwórcami kierunków rozwoju. Nowoczesny HR-owiec powinien posiadać kompetencje zarządzania marką, aby zyskać reputację centrum zysków a nie centrum kosztów. Musi zadbać o zmianę swej roli z dostawcy usług rekrutacyjnych, szkoleniowych czy kadrowych na odpowiedzialnego partnera biznesu.

Bloki tematyczne:
– Employer czy employee branding?
– Gdy HR zaczyna być PR
– Efektywność programów HR – co umacniamy, a co zmieniamy?

W spotkaniu wezmą udział decydenci w zakresie kreowania strategii hr-owych – Prezesi/Właściciele Firm, Dyrektorzy Personalni, Menedżerowie HR.

Więcej informacji: www.hrnasniadanie.pl


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę