19 maj '11

Czego oczekujesz od pracy?

…Całkiem niedawno analizie poddawano pokolenie X, czyli pracowników urodzonych w latach 1964 – 1979. Obecnie już kolejna generacja jest przedmiotem wielu badań naukowych. Jest to tzw. pokolenie Millennials urodzone w okresie 1980-1995. Jego przedstawicieli można scharakteryzować w kilku słowach: pewni siebie, niecierpliwi, przedsiębiorczy, posiadający podzielność uwagi, świetnie radzący sobie w środowisku Internetu.

Zgodnie z badaniem Johnson Controls 2010, 34% z nich…

Więcej na
http://pracaikariera.wordpress.com/2011/05/04/czego-oczekujesz-od-pracy/#more-1472


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę