21 lut '07

DNI KARIERY w KRAKOWIE

Dni Kariery są największymi targami pracy, praktyk i staży. Odbywają się już od 15 lat, w największych ośrodkach akademickich w Polsce .
Organizatorem Dni Kariery jest AIESEC, międzynarodowa organizacja studencka, która umożliwia młodym ludziom odkrycie własnego potencjału i rozwój wokół interesujących ich zagadnień, po to by w przyszłości mogli wywierać wpływ na otoczenie. AIESEC promuje pozytywny model przywództwa oparty na wrażliwości kulturowej, zdolności aktywnego uczenia się, przedsiębiorczości i odpowiedzialności społecznej.

Kraków
Adres: Akademia Ekonomiczna w Krakowie Pawilon Dydaktyczno-sportowy
ul Rakowicka 27
Data: 2007-02-28


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę