15 maj '23

„Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2”

„Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2”

 

Jest to projekt typu outplacement – system łagodnych zwolnień, powiązanych z programem wsparcia dla pracowników – umożliwiający uruchomienie procedury szybkiego reagowania.

Projekt przewiduje objęcie osób uczestniczących w projekcie zindywidualizowaną pomocą obejmującą wszystkie usługi rynku pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które mieszkają w rozumieniu KC lub pracują na terenie województwa małopolskiego oraz spełniają  jeden z poniższych wymogów.

 

 

Na wsparcie mogą liczyć:

  1. Pracownicy przewidziani do zwolnienia z inicjatywy Pracodawcy
  2. Zagrożeni zwolnieniem z pracy
  3. Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ciągu ostatnich 6 m-cy
  4. Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.

Przewidziane formy wsparcia dla Uczestników:

     1. Diagnoza i identyfikacja potrzeb UP (IPD)
     2. Poradnictwo/ doradztwo indywidualne i zespołowe
     3. Wsparcie bezpośrednie UP – szkolenia zawodowe
     4. Wsparcie bezpośrednie UP – staże zawodowe
 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej może zostać przeznaczone m.in. na staże zawodowe, szkolenia i doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są pod adresem  https://www.marr.pl/dcaz2/

 

 

 

 


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę