18 paź '06

"Dobry Staż – Dobry Start"

"Dobry Staż – Dobry Start"
II edycja Programu Staży Innowacyjnych

Absolwencie!
Jesteś kreatywny i otwarty na wyzwania?
Wciąż poszukujesz nowych rozwiązań?
Chcesz wziąć udział w projekcie innowacyjnym?

Jeśli spełniasz następujące warunki:
Masz mniej niż 28 lat i nie jesteś zarejestrowany jako bezrobotny, ukończyłeś studia wyższe w roku 2005/2006 z oceną co najmniej dobrą;
Na studiach wykazałeś się aktywnością w pracy naukowej.

Zgłoś się do nas!
"Sapere Auso" Małopolska Fundacja Stypendialna
ul. Lubelska 23
30-003 Kraków
tel./fax. +48 12 633-09-86

www.sapereauso.org
e-mail: staz@sapereauso.org


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę