23 maj '16

Dołącz do prestiżowego programu

Dołącz do prestiżowego programu "Ambasadorzy KPMG"!
Rekrutacja tylko do 29 maja!

To niezwykły program dla studentów, dający możliwość poznania specyfiki pracy w branży audytorsko-doradczej oraz stanowiący przepustkę do podjęcia w przyszłości pracy w KPMG.

Pomyślany jako roczny program praktyk, jest skierowany do studentów II i III roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z wyższych uczelni w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Białymstoku i Olsztynie.

Co może zyskać Ambasador KPMG? Oprócz vouchera na zagraniczne wakacje dla najbardziej aktywnego Ambasadora i jego osoby towarzyszącej, stypendium ambasadorskiego, wypłacanego w cyklu miesięcznym przez cały okres trwania programu oraz narzędzi pracy Ambasadora, jak np. iPad czy telefon komórkowy, udział w programie jest doskonałą okazją na bezpośredni kontakt z pracownikami firmy i możliwość poznania firmy "od kuchni".

Do udziału w programie zapraszamy studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania, finansów, bankowości, ubezpieczeń i nauk ścisłych, którzy w roku akademickim 2016/2017 będą studentami II bądź III roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Szczegółowe informacje oraz formularz aplikacyjny znajdują się na stronach:

https://www.facebook.com/MagazynSemestr/posts/650956055060085
http://junior.kpmg.pl/programy-dla-studentow-absolwentow/ambasadorzy-kpmg/


Zamieść ofertę

pracy, praktyki, szkolenia lub pracy za granicą:

zamieść ofertę